Výzva rezortu zahraničia p. Lajčákovi

08.03.2019 08:26

 

 

Vážený pán minister Lajčák, Vážený pán Babič,

My, členovia občianského združenia Proti vojne (protivojne.com) sme veľmi znepokojení informáciami  o rokovaniach Spojených štátov s vybranými krajinami strednej Európy vo veci uzavretia Dohody o obrannej spolupráci (Defense cooperation agreement – DCA) a vzhľadom k charakteru doterajšej komunikácie MZVEZ k tejto téme, stále nie je slovenskej verejnosti známe či americká strana požaduje dlhodobú prítomnosť svojich vojakov, alebo vojenského materiálu na našom území. 

Ako občianske združenie bojujúce za mier vo svete vidíme za týmto dianím prípravu vojny proti Rusku.

Hovoriť o “obrannej spolupráci” a pritom zhromažďovať armády na ruských hraniciach a budovať vojenské sklady a základne vo východnej Europe je nielen pokrytectvo s cieľom pripraviť masy psychicky na vojnu proti Rusku ale aj krok k strate vojenskej suverenity Slovenska. Príprava más na vojnu bola vždy cieľavedome vedená silami ktoré sa chcú udržať pri moci a zvýšiť svoj vplyv a bohatstvo i za cenu veľkej vojny. Národy sú vedené na bitúnok vojny masívnou propagandou. Tí ktorí bojujú proti vojne sú izolovaní, informačne izolovaní a zastrašovaní. Je tragédia, že Európa nemá jedného politika vo vedúcej pozícii ktorý by mal odvahu postaviť sa na odpor veľkokapitálu v jeho plánoch na vojnu proti Rusku. Naopak, väčšina európskych vrcholných politikov naskočila na propagačnú vlnu vojnových štváčov aby si udržala ich dobre platené miesta. Ako keby netušili záhubu ktorá ich čaká, idú ako ovce na bitúnok, kým je tráva zelená netreba sa báť.  

Rusko je mierumilovná slovanská krajina ktorá bola v historii vždy len napádaná a my Slovania by sme mali držať spolu a nedať sa zmanipulovať propagandou o ruskej hrozbe a ruskej agresii.

Preto žiadame touto cestou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby informovalo slovenskú verejnosť o predmete "Dohody o obrannej spolupráci" medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi  skôr než bude pripravená na podpis., resp. o prebiehajúcich rokovaniach, ktoré sa týkajú tejto zmluvy – hlavne o zámeroch americkej strany.

Zároveň Vás vyzývame aby ste si uvedomili Vašu zodpovednosť za mier.

Naberte odvahu a postavte sa proti vojne teraz. Výhody ktoré Vám prináša Vaša poslušnosť k terajším vládcom sveta prinesie nakoniec záhubu aj Vám a Vašim deťom.

Za občianske združenie Proti vojne

Ing. Dušan Borovský

 
 
 
 

 

—————

Späť