Prejav 1. Mája 2021

26.04.2021 01:32

Prejav na 1. Mája 2021

Vážení účastníci tohto 1 Májového sviatku.

  1. Máj je nielen sviatkom práce ale i sviatkom boja za mier, pretože bez mieru nemôže človek dôstojne žiť a pracovať.

Celá história ľudstva sa nesie v znamení boja za sociálnu spravodlivosť a za mierové spolužitie národov. Víťazstvom socializmu v Rusku v roku 1917 spravilo ľudstvo veľký krok v pred ale silám zla, silám kapitalistickej reakcie, sa podarilo dočasne zvrátiť tento vývoj ľudstva späť takmer do feudalizmu.

Najväčší súčasný sociológ Prof. Jean Ziegler, ktorý bol 10 rokov vyslancom OSN na boj proti chudobe vo svete, napísal vo svojej knihe, „Impérium hanby“    nasledovné:

„Pádom socializmu vo svete sa ľudstvo vrátilo o 150 rokov späť.“

Dnes sme svedkami zotročovania ľudstva neustále sa zvyšujúcim obmedzovaním slobody,  veľkým nárastom chudoby, nezamestnanosti, bezdomovstva, prostitúcie a kriminality. No najhoršie v tomto vývoji kapitalizmu je nevyhnutnosť kapitalizmu riešiť svoje antagonistické rozpory neustáleho hospodárskeho rastu a neschopnosti  prispôsobenia sociálnych vzťahov a spravodlivého prerozdeľovania vytváraných hodnôt vojnou.

V súčasnej dobe sme svedkami agresívnych vojen svetového kapitálu v Iraku, Afghanistáne ,  Líbyi,  Srbsku a podporou USA terorizmu v Líbyi a na celom svete. Avšak ani tieto „malé vojny“ nezachránia kapitalizmus od záhuby. Kapitalizmus nemôže bez vojny existovať! Obe svetové vojny boli východiskom kapitálu z krízy spôsobenej z nadvýroby a nespravodlivého sociálneho systému.

To čo sa dnes deje v celom svete 3. Fáza vývoja kapitalizmu. 1. Fáza je hospodársky rast a relatívna prosperita. 2. Fáza je kríza z nadvýroby a stupňujúca sa nezamestnanosť.  3. Fáza je nastolenie diktatúry kapitálu, stupňujúca vojnová propaganda, obmedzenie osobnej slobody a príprava ďalšej „veľkej“ vojny na znovu vytvorenie podmienok pre hospodársky rast. Toto je to čo prežívame dnes v celom svete. Pandémia Covidu je len zámienka kapitálu na dosiahnutie svojich cieľov. Táto príprava veľkej vojny je dnes v plnom prúde. Vojnová propaganda nenávisti proti Rusku a masívne hromadenie armád Nato na hraniciach Ruska sú toho jasným dôkazom. História sa opakuje a ľudstvo sa zdá byť nepoučiteľné.   Kapitalizmus opäť vedie ľudstvo do ďalšej svetovej vojny.

Zárukou mieru zatiaľ je len silné Rusko, ktoré za relatívne krátky čas od októbra 1917 vďaka socializmu hospodársky, ekonomicky a sociálne prevýšilo všetky krajiny západnej kapitalistickej sféry. Avšak boj za mier je na nás všetkých. Musíme vyvinúť maximálne úsilie na boj za mier. Treba robiť osvetu, vysvetľovať ľudom, ako Marx už povedal, že „ten kto nechce zmeniť podstatu systému nezmení ani jeho častí“  . Mala by sa z toho poučiť aj sociálna demokracia, ktorá už dva krát zlyhala pri odvrátení svetových vojen. Jedine socializmus a vláda ľudu je zárukou mieru.  Nech žije socializmus, nech žije mier na celom svete.

 

Ing. Dušan Borovský

—————

Späť