Neomarxizmus

26.08.2021 09:15

Neomarxizmus a jeho mylné používanie

( reakcia na mylné používanie pojmu neomarxizmus)

V poslednom čase mnoho známych aktivistov (B.Mesár, R.Balák, S.Peková) používa pri kritike súčasnej politickej špičky mylne výraz „neomarxizmus alebo neomarxisti. Najčastejšie adresujú týmto pojmom politikov ktorí sú dnes pri moci ale správajú sa ako fašisti t.j. vládnu zastrašovaním más, zatýkaním a väznením opozičných politikov bez obvinenia a nepohodlných  sudcov ktorí odmietajú spolupracovať s nezákonným trestným stíhaním nevinných osôb. Je treba jasne a otvorene povedať že tieto praktiky nemajú nič spoločného s marxizmom ale sú prirodzený a nevyhnutný krok vývoja kapitalizmu do fašizmu. Kapitalistická spoločnosť z dôvodu neschopnosti prispôsobovať produkciu k potrebám spoločnosti a  spravodlivo prerozdeľovať vytvárané hodnoty  nevyhnutne vedie do fašizmu a vojny. Neomarxizmus je nový sociologický smer a koncept marxizmu, ktorý v podstate súhlasí s marxizmom ale má výhrady k určitým článkom ortodoxného marxizmu  a dialektického materializmu. Neomarxizmus sa vyvinul v dôsledku sociálnych a politických problémov, ktoré tradičná marxistická teória nedokázala dostatočne vyriešiť. Jedna definícia z Vickipädie hovorí:

 Neomarxizmus (používa sa tiež západný marxizmus, neskorý marxizmus, kultúrny marxizmus) je označenie pre sociologicko-filozofické koncepcie a súbor smerov a škôl súčasnej filozofie zahŕňajúci prístupy, ktoré modifikujú alebo rozširujú marxistickú teóriu o interdisciplinárny prístup a nové interpretácie Marxa začlenením prvkom z iných intelektuálnych tradícií ako sú napr. kritická teóriapsychoanalýza alebo existencializmus. Neomarxizmus položil dôraz na kultúrnu a ideologickú základňu, o ktorú sa opiera ekonomické a politické panstvo.

Udivuje ma, že mnohí politický aktivisti používajú výraz neomarxisti na ľudí ktorý dnes vládnu resp. terorizujú Slovensko. Títo ľudia nemajú s Marxizmom nič spoločného, sú to fašisti ktorí zastupujú kapitál a sú ním platení a ním aj udržovaní pri moci. A dnešná politická a spoločenská situácia je prirodzený výsledok kapitalistického hospodárskeho a sociálneho systému, ktorý z jeho princípu nekonečného hromadenia majetku a vykorisťovania vedie postupne k tyranii a vojne. Vonkoncom nemôžem súhlasiť s ľuďmi ktorí dávajú socializmus a fašizmus na jednu úroveň   Môj názor na dnešnú celosvetovú situáciu je nasledovný:

Kapitalistický hospodársky systém je neschopný spravodlivo prerozdeľovať vytvárané hodnoty, brať ohľad na životné prostredie a postupne prispôsobovať pracovný čas na technologický vývoj a vytvárať spravodlivú spoločnosť. Po páde socializmu sa ukázala pravá tvár kapitalizmu: stupňujúce vykorisťovanie, predlžovanie pracovného času, stupňujúca nezamestnanosť, politická indoktrizacia, degradácia školstva, deštrukcia (zotročovanie) tretieho sveta atď. Toto všetko sa dalo (a muselo) očakávať, je to podstata kapitalizmu : zisk za každú cenu!! Dávam za príklad dĺžku pracovného života. Za socializmu bol pracovný vek žien (matiek) do dôchodku u nás 55r. a mužov 60r. Dnes musia ženy a muži pracovať do 62,5r. a ďalšie zvyšovania dôchodkového veku sú plánované. Podobne je to v iných európskych krajinách napr. v Nemecku bol dôchodkový vek do pádu socializmu 65r. pre ženy a mužov dnes je to 67r. A to napriek neustále sa stupňujúcej produktivite práce a automatizácii.

Dnes je absolútne jasné že K. Marx mal pravdu keď povedal že „diktatúra proletariátu je nevyhnutná až do presadenia socializmu t.j. vlády ľudu na celom svete. Realita nám ukazuje že táto diktatúra pracujúcich je absolútnou nevyhnutnosťou ak ľudstvo nechce padnúť do diktatúry a tyranie málo vyvolených super bohatých miliardárov ktorí si nárokujú decimovať ľudstvo podľa vlastných prianí. Dnes by malo byť každému rozmýšľajúcemu človeku jasné, že otvorenie východného socialistického bloku bolo veľkou chybou, ktorá znamenala návrat pokrokovej sociálne spravodlivej spoločnosti (napriek všetkým chybám) o 150 rokov späť do diktatúry kapitálu s jeho všetkými negatívami včítane nevyhnutnosti veľkých vojen lebo len tie zaručujú „nevyhnutný rast ekonomiky“ potrebný na fungovanie kapitalistického hospodárstva. Sloboda ktorú kapitálové média sľubovali sa ukázala byť trojským koňom ktorý nás dostal 150 rokov späť do otroctva kapitálu.

Dušan Borovský

—————

Späť