Báseň mesiaca Máj

03.05.2019 08:32

Kým začnú bomby padať

(Dušan Borovský)

 

Kým začnú padať bomby

Postav sa proti vojnovým štváčom

Nedaj sa zviesť klamstvom hrozby

O našom napadnutí iným národom

Postav sa proti zlu

Ktoré sa oblieklo do rúcha dobrej víly

A zneužívajúc pocit strachu

Propaguje nevyhnutnosť vojny

Zlo a nenávisť sa šíri  ako lavína

Jeho prameň je tam

Kde chamtivosť a túžba po moci začína

Nedaj sa zviesť k nenávisti

Každá vojna klamstvom začína

Brata proti bratovi

Ženie oligarchov túžba po moci

 

Keď už bomby začnú padať

Je neskoro roniť slzy a plakať

Keď už bomby začnú padať

A hrôza a nemý strach detských očí

Uprený na Teba bude sa pýtať

Prečo, prečo otec, dedko

Prečo ste to dovolili?

Prečo ste mier nebránili?

Nemý výraz v Tvojej tvári povie všetko

Ťažko som pracoval aby som Vás vychoval

Na boj za mier my čas nezostal

Keď už bomby začnú padať

Ako sa pozrieš do detských očí

Ako dokážeš neplakať

Keď uvidíš zomierať toľko detí?

 

—————

Späť