Analýza politickej situácie pre rok 2020

05.01.2020 09:58

Analýza súčasnej politickej situácie

Súčasná politická situácia na Slovensku je dominovaná prichádzajúcimi parlamentnými voľbami. Tieto voľby sú veľmi dôležité a budú hrať rozhodujúcu úlohu nielen pre Slovensko ale i pre svetovú politiku z týchto dôvodov:

  1. Kapitalistický hospodársky systém opäť prichádza na hranice ekonomického rastu. Všetky odvetvia priemyslu  znižujú počet zamestnancov a prepúšťajú tisíce zamestnancov. Kríza kapitalistického hospodárstva sa bude neustále zvyšovať a jediné riešenie pre kapitál je vytvoriť nové podmienky pre ďalší hospodársky rast – a to je vojna. Jedine veľká vojna môže vytvoriť podmienky pre ďalší hospodársky rast. Obe svetové vojny sú dôkazom tohto tvrdenia. Prvá svetová vojna znamenala strašné utrpenie pre milióny ľudí, avšak materiálne škody boli ešte pomerne malé. Preto už 21 rokov po skončení 1. Svetovej vojny musel kapitál opäť siahnuť k vojne aby vytvoril podmienky pre ďalší hospodársky rast. 2. Svetová vojna znamenala nielen obrovské utrpenie a vyše 60 miliónov mŕtvych ale aj  obrovské zničenie hospodárskych a civilných zariadení, ktoré vytvorilo podmienky pre dlhodobý hospodársky rast.  Tieto podmienky sa už vyčerpali a preto kapitál pripravuje ďalšiu veľkú vojnu.
  2. Kapitál určil za cieľ ďalšej vojny Rusko. Rusko je najväčšia a na nerastné suroviny najbohatšia zem.  Príprava vojny zahŕňa dve fázy: prípravnú a aktívnu. Prípravná fáza, v ktorej sa dnes nachádzame, je založená na propagande, ktorá má vytvoriť  resp. definovať  nepriateľa tak aby národy samé volali po vojne.  Tu sa opakuje história:

Po prehratej 1. Svetovej vojne v prvej polovici dvadsiatych rokov minulého storočia niekoľko vplyvných nacionalistických vojenských teoretikov - medzi nimi aj generál a.D. v. Bernhardi a dôstojníci Reichswehru  Kurt Hesse a Georg Soldana (115) - z analýzy propagandy v 1. svetovej vojne  vyvinuli ponaučenia pre novú vojnu. Ich najdôležitejšie požiadavky boli, že nemecké obyvateľstvo musí byť pripravené komplexnou propagandou pre budúcu vojnu a že vo vojne samotnej by sa mala "zbrane propaganda" priradiť väčší význam ako v minulosti. V budúcej vojne, ktorá po skúsenostiach zo svetovej vojny 1914-1918 sa zdá byť možná  len ako totálna vojna,  by „duchovná príprava“ dokonca mohla zohrávať rozhodujúcu úlohu. Preto by psychologicko-propagandistická mobilizácia mala byť postavená na úroveň personálnej  a materiálnej prípravy na vojnu. * 7 (Wilhelm Deist a kol.)

Hitler si zobral toto ponaučenie „k srdcu“  a 10.Novembra 1938 si  pozval k sebe vyše 400 nemeckých žurnalistov a vyzval ich týmito slovami na duševnú  mobilizáciu nemeckého národa do ďalšej svetovej vojny:

Je potrebné vysvetľovať nemeckému ľudu určité zahranično-politické súvislosti tak, aby postupne vnútorný hlas ľudu sám  volal po násilí“ *7

Podoba k dnešnej anti-ruskej propagande je neprehliadnuteľná. Zákaz ruským športovcom vystupovať pod ruskou vlajkou, hrať ruskú hymnu, organizovať športové podujatia je práve tá „psychologicko-propagandistická mobilizácia“ más na vojnu proti Rusku. Popri tejto propagande súbežne beží propagande európskych (bohužiaľ včítane niektorých slovenských) politikov , ktorí neustále opakujú propagandistické výmysly o ruskej hrozbe, hoci sú to USA a štáty EU ktoré zhromažďujú obrovské armády na ruských hraniciach. Každý len trochu súdny človek vie že ten kto ide tisíce kilometrov od domova „brániť“ svoju vlasť klame a má nekalé úmysly. Každý štát má právo brániť svoje hranice, svoju vlasť doma a nie na hraniciach iných štátov tisíce kilometrov od domova. Podľa najnovších správ už v budúcom roku  2020 má byť do Európy premiestnených až 30 tisíc amerických vojakov. Tlak USA na Slovenskú vládu „odovzdať“ vojenské letiská v Malackách a Sliači pod úplnú kontrolu (suverenitu)  USA sú jasné znaky pripravujúcej sa vojny proti Rusku.

  1.  „Zbraň propaganda“ ako ju definovali generál v.Bernhardi a col.  neustále stupňuje svoju intenzitu. Kapitál za týmto účelom zneužíva aj  medzinárodnú antidopingovú agentúru WADA, ktorá je úplne pod kontrolou USA.  WADA je spolitizovaná antidopingová agentúra očividne zameraná na „vyčlenenie Ruska zo všetkých športových organizácií“ a vychovávať hlavne mladých naivných ľudí k nenávisti voči Rusku. Za tým istým cieľom bola vytvorená kauza Škripal,  ktorý sa záhadne stratil spolu zo svojou dcérou v Británii. Za tým istým účelom bolo Ukrajinskou armádou zostrelené lietadlo MH317. Staré slovenské porekadlo hovorí: “kto sa chce biť, palicu si nájde“.  Tí ktorí chcú vojnu okamžite privítajú každú príležitosť podporiť vojnovú propagandu. Napr. vplyvný nemecký magazín Spiegel len pár dní po zostrelení lietadla MH317 uverejnil na titulnej stránke Putina obklopeného fotografiami obetí tejto katastrofy a vrchol neúcty k pravde a nenávisti k Rusku ukázal princ Charles, keď okamžite zvalil vinu na Putina a prirovnal ho k Hitlerovi.  Príprava más na vojnu proti Rusku je dnes v Európe a USA v plnom prúde.  Politici EU včítane mnohých slovenských vplyvných politikov (Čaputová, Kiska, a všetci opoziční poslanci) neustále opakujú mýty o „Ruskej hrozbe“. Títo ľudia sú spätý s nadáciou Georga Soroša, ktorý  financuje a organizuje islamizáciu Európy za účelom jej ovládania kapitálom, podľa starej múdrosti „rozdeľuj a panuj“. Avšak hlavný ciel kapitálu a jej predstaviteľov je vojna proti Rusku a to z týchto dôvodov.
  2. Kapitalistický hospodársky systém funguje len pri hospodárskom raste. Dnes sa kapitalizmus dostal na hranice hospodárskeho rastu vo všetkých civilných sektoroch a ďalší rast je možný iba v zbrojárskom sektore. V honbe za ziskom je kapitál úplne slepý a nevidí (nechce vidieť) že sa rúti do záhuby v podobe ďalšej svetovej vojny. Namiesto prispôsobovania (skracovania)  pracovnej doby k neustále sa zvyšujúcej produktivite ide úplne chybným smerom predlžovania dĺžky pracovnej doby a pracovného veku. Pripomeňme si, že ešte za socializmu do r. 1989 bol dôchodkový vek pre ženy  55 rokov a pre mužov 60 rokov. Dnes je dôchodkový vek pre ženy i mužov na Slovensku ca. 62 rokov s neustále stúpajúcou tendenciou. V Nemecku už je dôchodkový vek pre ženy i mužov 66 rokov. Je to práve neschopnosť kapitalistického hospodárskeho systému prispôsobiť pracovný čas a produkciu k neustále sa zvyšujúcej produktivite práce a automatizácii. Toto je príčina prečo kapitál vždy východisko z krízy z nadvýroby hľadá vo vojne. Len vojna mu zabezpečí podmienky pre ďalší hospodársky rast.

Friedrich Frieden v knihe „Kapitalismus und Krieg“ to formuloval nasledovne:

Kapitalistický hospodársky systém nemôže natrvalo bez vojny existovať. Podmienka „nutného hospodárskeho rastu“ nevyhnutne vedie k vojne. Ale nielen vojna je nebezpečenstvo pre prežite ľudstva. Neustále znečisťovanie prírody mentalitou „použi a zahoď“ , mrhanie nerastnými surovinami, výruby lesov a pralesov, znečisťovanie morí, nadmerný rybolov a otrava spodnej vody ako dôsledok konkurenčného boja ohrozujú existenciu ľudstva už dnes. Prežitie ľudstva v tomto hospodárskom systéme je ťažko predstaviteľné. Jedno pod akým hospodárskym systémom, prechod na plánované hospodárstvo je nevyhnutný a čím skôr k nemu príde tým je väčšia šanca zvrátiť negatívne dôsledky teórie neustáleho hospodárskeho rastu.“   

Voľby na Slovensku v tomto roku  2020 budú mať veľký význam a vplyv nielen pre Slovensko ale i pre svetový mier. Ak sa podarí kapitálu pomocou „jeho“ dnes ešte opozičných strán zvíťaziť a presadiť americké základne na Slovensku budeme podstatne bližšie k ďalšej vojne proti Rusku. Po vojne švédskeho kráľa  Karola 12. v roku 1712, Napoleona v roku 1812 a Hitlera v r. 1941 sa vytvoria podmienky na ďalší spoločný útok západných mocností proti Rusku. Preto slovenské média v predvolebnej kampani venujú téme vojenských základní USA na Slovensku len okrajový priestor a „zabávajú“ ľudí bezvýznamnými politickými šarvátkami aby si národ neuvedomil, že hlavná téma volieb sú vojenské základne USA v Malackách a na Sliači. A na to potrebuje kapitál víťazstvo opozície na Slovensku vo Februárových voľbách.

Pre OZ „protivojne.com“ Ing. Dušan Borovský

—————

Späť