Devastácia slovenských lesov napreduje rýchlo - je to výsledok privatizácie lesov.

Devastácia slovenských lesov napreduje rýchlo - je to výsledok privatizácie lesov.