Dnes fungujúci politický systém vo svete. Nadnárodné spoločnosti kontrolujú politiku a NATO je ich výkonná moc.

Dnes fungujúci politický systém vo svete. Nadnárodné spoločnosti kontrolujú politiku a NATO je ich výkonná moc.